Kurumsal kaynakların planlanması sürecinde demirbaş alımları gider kalemi en yüksek maliyetli ürünler haline gelmiştir. Sabit kıymetlerin doğru planlanması ve yönetilmesi yapılan yatırımların geri dönüş hızını ve beklenilen verimin arttırılması açısından önem taşımaktadır.

Bu konudaki tecrübe ve uzmanlığımıza dayanarak sabit kıymet proje yönetim süreçlerimiz;

Müşterimizin beklenti ve ihtiyacının dinlenilmesi

Sabit kıymet yönetimi altında takibi yapılacak demirbaş ürünlerin tespiti

Demirbaş ürünlerinin bulundukları adrese dayalı fiziki sayımlarının gerçekleştirilmesi

Sürdürülebilir sabit kıymet yönetimi sisteminin işletmeye teslim edilmesi

Demirbaş ürünlerinin barkodların oluşturulması, etiketlenmesi

Yazılım entegresyonun tamamlanması

Fiziki sayım verilerinin toparlanması ve mevcut veriler ile karşılaştırılması

Proje planlaması ve tasarımı

Kaliteyi içselleştiririz.