Working Partners, İnsan Kaynaklarında gerek mevzuata bağlı hızlı değişimler gerek ise de şirketler için en değerli kaynak olan insan kaynakları sistemlerinde yaşanan hızlı değişimlerde firmaların ana faaliyetleri haricindeki görevlerde çalıştırdıkları kadroları profesyonel bir zihniyetle yönetmekte ve bordrolandırmaktadır.

Working Partners, İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin gerçekleştirilmesinde kalıcı, işlevsel, çağdaş çözümler üreterek, üstün nitelikli kadrosu ile tüm yasal mevzuat takibi yükümlülüğünü üzerine alarak, bordro tahakkuk hizmeti sunar.

Bordro tahakkuk hizmeti alarak, zaman tasarrufu sağlarken bordrolama hizmetine ayrılan süreyi kendi temel etkinliklerinize odaklanma fırsatı yaratabilirsiniz. Teknolojik alt yapı ve kadro maliyetinden kurtularak, verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Bordrolama Hizmetinin Faydaları

  • Maliyetlerin personel başına sabitlenerek tasarruf sağlanması,
  • Oluşacak maliyetlerin doğru merkezlere raporlanarak kontrol sağlanması.
  • Hizmet kontrolünün arttırılarak hata riskinin sıfırlanması.
  • Teknolojik alt yapı ve kadro maliyetinden kurtularak, verimliliğinizin arttırılması.
  • Zaman tasarrufu sağlarken bordrolama hizmetine ayrılan süreyi kendi temel etkinliklerinize odaklanma fırsatı yaratılması.
  • Hizmet kalitesinin artırılarak standartlaşmanın sağlanması olarak tanımlanabilir.

Hız ve kurumsal yaklaşımı dengeleriz.