Kurumsal kaynakların planlanması sürecinde demirbaş alımları gider kalemi en yüksek maliyetli ürünler haline gelmiştir. Sabit kıymetlerin doğru planlanması ve yönetilmesi yapılan yatırımların geri dönüş hızını ve beklenilen verimin arttırılması açısından önem taşımaktadır.

Bu konudaki tecrübe ve uzmanlığımıza dayanarak sabit kıymet proje yönetim süreçlerimiz;

Müşterimizin beklenti ve ihtiyacının belirlenmesi

Proje planlaması ve tasarımı

Sabit kıymet yönetimi altında takibi yapılacak demirbaş ürünlerin tespiti

Demirbaş ürünlerinin barkodların oluşturulması, etiketlenmesi

Demirbaş ürünlerinin bulundukları adrese dayalı fiziki sayımlarının gerçekleştirilmesi

Fiziki sayım verilerinin toparlanması ve mevcut veriler ile karşılaştırılması

Kaliteyi içselleştiririz.