İnsan Kaynakları Politikamız iş hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamayı, bu gücün en verimli şekilde değerlendirileceği ve devamlılığının sağlanacağı ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Çalışma arkadaşlarımız uyumlu ve birbirini destekleyen bireylerden oluşan bir takımın oyuncuları olarak şirketimizin iş sonuçlarındaki başarısında önemli payı bulunmaktadır.
Bu kapsamda temel ilkelerimiz şu şekildedir.

  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Working Partners'e bağlılıklarını ön planda tutmak.
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak.
  • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak.
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek.
  • Çalışanlarımızın maddi, manevi ve sosyal haklarını gözetlemek.
  • Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı takdir etmek ve olanaklar ölçüsünde adil bir biçimde ödüllendirmek
  • İnsan kaynakları politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.