Working Partners çabalarınızı ve özverinizi değerlendirir aynı zamanda ödüllendirir.

Çalışanlarımız yetki ve insiyatiflerini kullanmak, kendi kendilerini yönetmek, kendi hedeflerini kendi koydukları zaman aralığı içinde gerçekleştirmek için teşvik edilirler.

Yönetimimiz çalışanlarımızın kendi uzmanlık alanlarını geliştirmeleri için eğitim ve diğer olanakları da sunarak rehberlik etmekle sorumludur.