Müşterilerimiz (iş ortaklarımız)tarafından oluşan güncel gereksinimlerle şekillenen ve insan gücü ile yapılan işlemlerin tamamını içermektedir.

  • Kalite Kontrol
  • Fiyat Değişimi
  • Barkod değişimi
  • Etiket değişimi
  • Ürün Asorti Bozma
  • Ürünü Asortili Hale Getirme
  • Ürün Katlama ve Sunum Şeklini Değiştirme
  • Stant Kurma ve Stantla Sevkiyat
  • Ürün Askılama ve Askı Bozma

İmkânsızı başarmayı severiz.