Kök Hücre Bağışı

  • Kök hücre hayat kurtarır. Bu konu başta biz şirket kurucu ortakları olmak üzere tüm çalışanlarımızın gündeminde tutacağız.
  • Tüm toplantılarımızda tüm etkinliklerimizde gündem maddelerimizden biri olacaktır.
  • Bu Konuda pratik adımlarımız olacaktır.

OTİZMİN FARKINDAYIZ VE ONLARIN YANINDAYIZ.

  • Şirketimiz kurucu ortakları otizm ile ilgili tüm etkinliklere zaman ve bütçe ayıracaktır.

Eğitim

  • Şirketimiz her yıl karlılığından 0,005'ini eğitim bursuna ayıracaktır.
  • Eğitim bursu için her yıl Mart ayı içerisinde komisyonumuz toplanır.
  • Şirketimizden ayrılacak bütçe ortaya konulur.
  • Eğitim bursu önceliğimiz çalışanlarımızın yakınları ve çalışanlarımızın referansları olacaktır.
  • Şirketimiz hiçbir vakıf ve tüzel kişiliğe burs vermeyecektir.

Güvenilir olmak işimizin temelidir.